Anja Brouwer logo DEF

Waddenfotografie

Privacybeleid & Disclaimer

website Anja Brouwer Fotografie

Aansprakelijkheid & Copyright

We hebben er alles aan gedaan om de informatie op deze website zo correct en compleet mogelijk te maken. Maar we kunnen niet garanderen dat alles correct en volledig is. Anja Brouwer Fotografie neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor onjuistheden of onvolledigheid en de gevolgen die daaruit voortvloeien. We kunnen de informatie op deze site wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf. De inhoud van deze website, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Bij schending van het auteursrecht (intellectueel eigendom) kunnen wij aangifte te doen. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag niet verveelvoudigd, bewerkt, verspreid of op een andere manier gebruikt worden zonder vooraf schriftelijke toestemming van Anja Brouwer Fotografie.

Privacybeleid

De gegevens die u op onze website achterlaat worden veilig opslagen met de modernste technieken. Indien we uw gegevens aan derden (overheid) verstrekken eisen wij dat zij even zorgvuldig met uw gegevens omgaan dan wij dat doen en ze alleen gebruikt voor het doel waardoor zij ze gekregen hebben.

 

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Er worden voor de volgende doelen persoonsgegevens verzameld door Anja Brouwer Fotografie:

 1. Analytics

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren en onze dienstverlening daarop af te stemmen. Dit doen wij door middel van Google Analytics.

Op de sites worden tijdelijke cookies gebruikt. Deze kunnen geregistreerd worden, maar worden niet door ons gebruikt of naar jou herleidbaar opgeslagen.

2. Contactgegevens

Wanneer u bij ons een reservering maakt of informatieverzoek doet ontvangen wij uw naam, adres en e-mailadres. Wij zijn wettelijk verplicht deze 7 jaar te bewaren. Daarna worden ze vernietigd. Verzoeken om informatie worden na afhandeling direct door ons verwijderd.

 

ONTVANGERS

De website van Anja Brouwer Fotografie wordt gehost bij Uniserver. Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Mijndomein.

 

HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?

 1. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem. Jouw naam en persoonlijke gegevens zijn daar niet aan verbonden. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

JOUW RECHTEN

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om altijd jouw gegevens op te vragen bij Anja Brouwer Fotografie. Dit kan zowel telefonisch als via de e-mail. Je krijgt dan een overzicht met jouw gegevens. 

 2. Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij ons vastgelegd worden? Dan kun je ons vragen jouw gegevens te wissen. 
 3. Recht op het indienen van een klacht
  Als je vindt dat wij niet goed met jouw gegevens omgegaan zijn dan kun je een klacht indienen.  

 4. Recht op overdracht
  Als je wilt dat Anja Brouwer Fotografie jouw gegevens overdraagt aan een andere partij, dan kun je hiertoe een verzoek bij ons indienen. 

 5. Recht op stop gegevensgebruik
  Wil jij niet dat wij jouw gegevens gebruiken? Dan heb je het recht op het stopzetten van het gebruik van jouw persoonsgegevens. 

Wil je je beroepen op één of meer van bovenstaande rechten? Dat kan via:

 

 

PLICHTEN

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang; namelijk een commercieel belang. Jouw gegevens verkopen wij nooit aan een andere partij. Wel verstrekken wij de overheid, op hun verzoek, inzage in de gegevens voor zover zij dit wettelijk kunnen eisen.

 

© Anja Brouwer 2020

Realisatie en ontwerp: Wouters Tekst  & Ontwerp